İSG POLİTİKASI

Bu politika T.C. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasalarına ve Mevzuatlarına uygun olarak, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından çalışılabilir bir iş ortamında olmalarını temin için oluşturulmuştur. Bu politika gereklerinin yerine getirilebilmesi ve hedef ve taahhütlerin başarılabilmesi Genel Müdürden en alt birim çalışanına kadar katılımla mümkün olacaktır.

Bu doğrultuda OMTEK İNŞAAT İSG politikası;

• İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulamayı,
• Kazaların ve kazalara yol açabilecek muhtemel risk noktalarının tespit edilerek, bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayarak İş kazalarını ve riskleri önlemeyi ve yok etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini sağlamayı,

Çalışma Bakanlığı Mevzuatları içinde yer alan İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları Hakkında Tüzük içerisinde belirtilen gerekleri yerine getirileceğini, bu politikanın uygun zaman aralıklarında ya da gerektiğinde gözden geçirileceğini ve bu yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi Beyan eder.