ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre yasalarının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmek, havaya, suya ve toprağa olan çevre etkilerimizi izlemek, değerlendirmek, azaltmak, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek, güncel teknolojileri kullanarak çevreye zarar vermeden atıkların bertarafını veya geri kazanımını sağlamak, tüm çalışanların katılımı ile çevre yönetim sistemi proseslerini sürekli geliştirmek ve faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek firmamızın çevre politikasıdır.


,